Wat doet een hertaler en wat heb je daaraan? Sara Burgerhart toen en nu

Tonnus Oosterhoff heeft met zijn hertaling van de Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) een waas weggepoetst, waardoor lezers het verhaal weer écht tot zich door kunnen laten dringen. Dat is wat een goede hertaler kan bereiken. Onvermijdelijk gaat er ook iets verloren, want hertalen is keuzes maken. Je leest niet meer alleen Wolff en