Vita; de muze van Virginia Woolf

Infographic Hoe voelt het als het grootste genie van jouw generatie een boek over je schrijft? Vita Sackville-West weet dat; zij is de muze voor Virginia Woolfs Orlando. Haar familiegeschiedenis, haar leven, haar persoonlijkheid zijn in het werk vervlochten. [tekst gaat door onder de infographic]     Dit zijn enkele fragmenten uit een brief van