Over deze website

Deze teksten zijn de weerslag van mijn persoonlijke fascinatie voor literatuur. Dat maakt het wat grillig, want mijn interesse springt door verschillende periodes en regio’s. Wel zijn er steeds twee vragen waar ik me graag over buig:

  • waarom heeft juist dit werk zoveel betekenis (gehad), voor lezers of voor een maatschappij?
  • wat maakt juist dit werk zo verpletterend goed?

Die twee gaan soms samen, maar niet per se altijd; een werk dat veel impact heeft gehad, hoeft niet heel uitzonderlijk geschreven te zijn; andersom kan het zo zijn dat een bijzonder mooi werk niet aanwijsbaar veel los heeft gemaakt.
Je kunt er dus verzekerd van zijn dat je hier werken tegenkomt die om een of allebei van die redenen de moeite waard zijn; hopelijk inspireer ik je tot verder lezen.

Over taal en vertalingen

Op deze site vind je fragmenten in het Nederlands en Engels. Teksten uit andere taalgebieden zijn in Nederlandse of Engelse vertaling. Als ik lof uitspreek over een fragment in vertaling, ben ik mij er zeer van bewust dat ik daarmee niet alleen de auteur prijs, maar ook de vertaler. Het is helaas moeilijk om het werk van een vertaler op volle waarde te schatten als je de brontaal niet beheerst. Daarom ga ik daar niet altijd op in.

Over Renate Sun-Louw

Dostojevski en ik, Sint Petersburg, 2008

Dostojevski en ik, Sint Petersburg, 2008

Mijn boekenkast geeft een aardig beeld van wie ik ben. Orlando van Virginia Woolf is het dierbaarste werk dat daar staat, al sinds ik het op mijn vijftiende voor het eerst las. In periodes heb ik mij verdiept in de Russische en Engelse negentiende eeuw; in Europese hedendaagse literatuur en in Chinese literatuur. De meest geweldige leeservaringen zijn wat mij betreft de ervaringen die je totaal verrassen, daarom lees ik graag buiten de bestsellers. Ook vind ik het leuk om een duik te nemen in een periode of een regio die ik nog helemaal niet ken.
Een terugkerende fascinatie heb ik voor de rol die lezen heeft; ik ben dan ook afgestudeerd op ‘het leesgedrag van meisjes 1750-1850’, lang geleden, bij Vergelijkende Literatuurwetenschap aan de UvA. Nu en dan geef ik lezingen en ‘mini-colleges’ over literatuur. Ook geef ik cursussen in archieven, waarbij ik leesfragmenten verbind met prachtige archiefstukken. Samen met mijn man Di-Lan Sun heb ik een tekstbureau in zakelijke communicatie.
We hebben drie asielkatten in huis opgenomen die over het algemeen een enorm positieve bijdrage leveren aan ons werk, hoewel ze ook wel eens over het toetsenbord stampen.

Over ‘Over Literatuur’

Deze website staat los van het boek ‘Over Literatuur’, de gedegen introductie tot literatuurwetenschap van Mieke Bal, Jan van Luxemburg en Willem Westeijn.