All visitors from Taiwan: welcome! If you want to listen to a podcast about Chen Yuhongs visit to the Netherlands: you can find it here. You hear introductions in Dutch, conversation with her translator Silvia Marijnissen in English, and the reading of four poems in the Dutch translation by Silvia Marijnissen and in Chinese by Chen Yuhong herself.

Chen Yuhong is een van de grootste dichters van Taiwan op dit moment. Haar poëzie is zowel zacht als onverschrokken – passend bij haar karakter, bleek tijdens haar bezoek aan Nederland in mei 2023.

Chen Yuhong spreekt weliswaar zacht; aarzelend of onzeker klinkt ze niet. Ze kiest haar woorden weloverwogen, hoewel ze ook al associërend van het ene naar het andere onderwerp kan springen. Soms een lichte grap, soms ernstig. Precies zo klinkt ook haar poëzie. Op 21 mei was ze samen met haar vertaalster Silvia Marijnissen in de culturele huiskamer BIND in Zaandam, waar ze het publiek meesleepte in haar eigen contrastrijke wereld.

Nederlandse vertaling

Dankzij Silvia Marijnissen kunnen we voor het eerst in Nederland kennismaken met Chen Yuhongs bijzondere werk. De zon verschrompelt tot een witte dwerg is een selectie uit zeven van haar dichtbundels. Poëzie start voor haar met luisteren en kijken, vertelde ze tijdens haar bezoek aan BIND. Dat is te merken in haar gedichten, vol ritmisch repetitieve woorden en markante beelden.
‘Je kunt liederen en poëzie niet echt van elkaar scheiden’, zegt ze zelf. En ook: ‘Poëzie moet je altijd hardop lezen. Behalve als je misschien in de bus zit en er anderen om je heen zitten.’

Gedichten als vragen

Het is die zintuiglijkheid die haar poëzie zo dicht bij de lezer brengt; zoals je direct voor een lied kunt vallen zonder te weten hoe het in elkaar zit, kun je ook direct voor haar gedichten vallen, zelfs als je de betekenis niet helemaal kunt grijpen.
Iemand in het publiek omschrijft een van haar gedichten als een puzzel die ze niet begrijpt, maar wel mooi vindt. Daarop antwoordt Chen Yuhong: ‘Zo is poëzie soms, denk ik.’
De interpretatie laat ze het liefst over aan de lezer: ‘Gedichten zijn als gebeden. We stellen altijd vragen, maar geven nooit antwoorden. De lezer moet zijn eigen antwoorden vinden.’

Tijdens de leeskring in BIND was ik moderator. Hier kun je een podcast van de middag beluisteren, waarin Silvia Marijnissen en Chen Yuhong ook enkele gedichten voordragen.