Infographic

Hoe voelt het als het grootste genie van jouw generatie een boek over je schrijft? Vita Sackville-West weet dat; zij is de muze voor Virginia Woolfs Orlando. Haar familiegeschiedenis, haar leven, haar persoonlijkheid zijn in het werk vervlochten.

[tekst gaat door onder de infographic]

Infographic VSW in Orlando

Dit zijn enkele fragmenten uit een brief van Vita Sackville-West aan haar echtgenoot Harold Nicolson, als het boek in oktober 1928 verschijnt. Voor die tijd had Virginia Woolf haar nog geen woord laten lezen.

I write to you in the middle of reading Orlando, in such a turmoil that I scarcely know where (or who!) I am.

I scarcely slept with excitement all night, and woke up feeling as though it were my birthday, or wedding day, or something unique.

I feel infinitely honoured at having been the peg on which it was hung; and very humble.

Mooi aan deze woorden vind ik dat de triomf van Virginia Woolf zo duidelijk wordt. Orlando is niet alleen geslaagd als literair werk, maar ook als biografie. Vita herkent zichzelf. En anderen herkennen haar ook, zoals haar minnares van dat moment, Mary Garman:

I hate the idea that you who are so hidden and secret and proud even with people you know best, should be suddenly presented so nakedly for anyone to read about… Vita darling you have been so much Orlando to me that how can I help absolutely understanding and loving the book…

Terwijl Vita’s moeder, Lady Sackville, venijnig tegen haar kleinzoon uitbarst:

That Mrs. Woolf, who described in that book how your mother changed her sex!

Deze uitspraak is te lezen in Portrait of a Marriage, het portret dat zoon Nigel Nicolson schreef over het onconventionele huwelijk van zijn ouders. Onder zijn redactie verschenen ook de brieven van Vita en Harold. Het is interessant leesvoer, maar je hebt al die achtergrondinformatie niet nodig om van Orlando te kunnen genieten. Zoals Vita zelf schrijft (in de al eerder geciteerde brief):

It seems to me more brilliant, more enchanting, more rich and lavish, than anything she has done.

It seems to me a book unique in English literature.

En daar heeft ze groot gelijk in.